top of page

İSG ve Çevre Politikası

Fiderm Clinic, müşteri siparişlerini karşılaması sürecindeki depo ve lojistik faaliyetlerdeki risklerini de içeren, hedef ve politikaları ile müşteri memnuniyeti ve yasal zorunlulukları gözeterek, çevresel etkileri azaltacak ve çevre kirliliğini önleyecek, iş güvenliği ile ilgili riskleri en düşük seviyeye indirmeyi ve performansı sürekli iyileşmesini sağlamayı hedefler,​

Bu amaçla;

  • Çevre Mevzuatı, İş Hukuku Mevzuatı ve yerel gereklilikler ile paydaşların beklentilerine uyumu sağlayacağımızı,

  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendireceğimizi,

  • Çalışanlarımızı her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak için gerekli tüm önlemleri alacağımızı,

  • Çalışanlarımız için güvenli ve sıfır kaza hedefli bir çalışma ortamı sağlayacağımızı,

  • Risk analizleri yaparak çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önceden belirleyip önlemlerini alacağımızı,

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların minimum seviyeye indirilmesi, geri dönüşümün sağlanması, geri dönüşümü olmayan atıkların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri alacağımızı, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı,

  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikasını gözden geçirerek ilgili yönetim sistemlerini kullanarak çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarına yol açacak riskleri kaynağında önlemek için hedeflerle performansı sürekli iyileştirmeyi, tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.

FidermClinic.com

bottom of page